Aktivitet på feltet marin forsøpling

MILJØSTIFTELSEN ELV OG HAV får 652600 kroner til arbeidsbåt

Stiftelsen jobber for et bedre miljø og mindre forurensing i elv og hav. Dette gjøres gjennom tiltak som kunnskapsformidling, opplæring og konkrete aktiviteter som renser opp og forhindrer ny forurensing. Marin forsøpling er et stadig omfattende problem, og for å effektivisere arbeidet på dette feltet er det behov for en arbeidsbåt. Denne vil bli brukt til å transportere frivillige og andre som rydder, og til å bringe marint avfall tilbake til forsvarlig avfallshåndtering og gjenvinning.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?