Aktivitet på Harestuvannet

HARESTUA SKØYTEGLEDE får 240000 kroner til ATV

Foreningen brøyter løyper på Harestuvannet, hvor det er mulig både å gå på skøyter, sykle eller gå. Til å kjøre løypene, totalt 15 kilometer, er det behov for en ATV.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?