Aktiviteter etter skoletid

Halmstad skole samarbeider med Halmstad skoles venner, Halmstad SFO, Frivilligsentralen, Rygge idrettsråd, Rygge kommune og Rygge Bondekvinnelag. Sammen ønsker de å gi barna på Halmstad et sted å gå til etter skoletid med aktiviteter som leksehjelp, verksteder, matlaging og bevegelsesglede.

Skolen ligger sentralt i området og ved å åpne den for lokalsamfunnet på ettermiddagene, håper de å styrke samholdet.

Halmstad skole/Råde kommune får 200.000 kroner til utstyr til håndarbeidsgruppe, idrettsgruppe og matgruppe og kursing av frivillige.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?