Aktiviteter for å fremme tilhørighet

Bruken Foreningen samarbeider med Haugeåsen Ungdomsskole, Hauge skole, Hauge Lokalsamfunn og Rolvsøy idrettsforening. De vil sammen organisere aktiviteter på barneskolen og ungdomsskolen på ettermiddag og kveldstid.

Aktivitetene skal være innen musikk, som bandspilling, låtskriving og instrumentopplæring, dans, matlaging og lekpregede idrettsaktiviteter. Ønsket er at ungdommene føler tilhørighet til skolen og lokalsamfunnet sitt.

Bruken Foreningen får 300,000 kroner til utstyr og honorar til instruktører.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?