Aktiviteter for ungdommene på Østerås

Foreningen Ung Inkludering samarbeider med Fellesskap fotballklubb, Østerås skole, Østeråsklubben og Civitan klubb Bærum. Ved hjelp av disse aktørene skal 30 elever med valgfaget «Innsats for alle» organisere fotballtreninger, fellesskapstreff og kulturfest.

Aktivitetene skal organiseres i skolens gymsal og på uteområdet. Fotballklubben bidrar med fotballkompetanse og erfaring i arrangering av turneringer. Østeråsklubben bidrar med lokaler og ansatte til fellesskapstreffene. Ung Inkludering bidrar med veiledere. Og Civitan klubb Bærum stiller med frivillige på treffene og bidrar som sjåfører.

Hovedmålet med prosjektet er at ungdommene knytter nye bånd og at erfaringene skal bidra til videre aktivitet og samarbeid.

Ung Inkludering får 400.000 kroner til organisering av prosjektet, mat og drikke og kursing av frivillige.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?