Aktiviteter for unge fra Ukraina

NORSK FOLKEHJELP FREDRIKSTAD får 300000 kroner til utsyr til verksted og aktiviteter

Norsk Folkehjelp i Fredrikstad skal ha aktiviteter på mottaket som nå åpnes i byen, for ukrainske flyktninger . De skal legge til rette for å samle barn og unge til lek og læring, og får støtte til dette arbeidet. Gjennom aktiviteter de allerede har et tilbud om, skal barn og unge bli kjent med byen. På Litteraturhuset har de eventyrstunder på ulike språk og mange foredrag og debatter. I Månegartneriet inviteres det til familiedager med lek og læring, arbeidstrening og besøksdager for skoleelever. Nyankomne flyktninger tilbys informasjonsmøter og sosialt samvær i samarbeid med biblioteket i Fredrikstad sentrum.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?