Aktiviteter for unge hos Rakkestad gammelteknisk forening

Rakkestad gammelteknisk får 6.000 kroner til deler for istandsettelse av traktor.

Rakkestad gammelteknisk er en forening som setter i stand jord- og gårdsredskaper og skaper aktivitet rundt formidling av dette. De har egne lokaler hvor de vil legge til rette for at også unge kan skru og mekke. De er rundt 70 frivillige i foreningen og medlemmer vil legge til rette for og veilede ungdommene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?