Aktiviteter i friminuttet

FAU SOKNA får 147750 kroner til lekeapparater

For å gi barna på skolen aktivitetsmuligheter i friminuttene søker FAU om å forbedre tilbudet til elevene på ungdomsskoletrinnet og mellomtrinnet. Elevene har selv kommet med ønsker og innspill og foreldrene bidrar med dugnad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?