Aktiviteter på asylmottak

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) fikk 1.520.700 kroner i 2015 til “Trening med mening” og lokale aktiviteter på asylmottak.

Beboere på asylmottak er i en vanskelig situasjon, med en passiv hverdag. Institutt for samfunnsforsknings (ISFs) rapport «Medfølgende barn i asylmottak» fra 2011, viser at økte muligheter for aktivisering av foreldrene er den viktigste strategien for å forbedre barnas situasjon. NOAS, Norsk Folkehjelp og Yngvar Andersen starter et prosjektet “Trening med mening” for å tilby enkel, engasjerende og lett tilgjengelig fysisk trening i asylmottak med barnefamilier.

I tillegg skal lokale frivillige organisere og drive aktiviteter -eller bygge en lekeplass dersom dét er behovet. Aktivitetene varierer fra fisking og tilberedelse av sjømat i samarbeid med lokale speidere og fiskerlag, svømmekurs, ernærings- og matlagingskurs, bygging av lekeplass og volleybane for å skape felles møtepunkt i lokalsamfunn. Dette gjøres i samarbeid med lokale idrettsforeninger for å invitere foreldre og barn inn i det lokale idrettsmiljøet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?