Aktiviteter som inkluderer flere

Konnerud Idrettslag tar et stort ansvar for lokalsamfunnet, og sørger for gode aktiviteter som favner alle.

Konnerud ILs esport-gruppe jobbet dugnad for å lage nye lokaler. (Foto: Brage Rødal)

Konnerud Idrettslag er et fleridrettslag med mange medlemmer. De tilbyr variert aktivitet fra allidrett, idrettsfritidsordning og ordinære idrettstilbud.

Idrettslaget er opptatt av å styrke det sosiale på tvers av grupper, alder og kjønn og å være et godt fritidsalternativ for ungdom med åpen hall og ulike aktivitetstilbud. De har også tilrettelagt for en gratis utendørs aktivitetspark med leke- og treningsapparater.

Høsten 2018 begynte klubben å bygge sitt nye idrettshus. Her fikk de også på plass et nytt kjøkken, slik at huset kan brukes som en sosial arena og en samlingsplass for mange i nærmiljøet.

Klubben har samarbeid både med barnehagene og skolene på Konnerud. Barnehagene har fått tilbud om aktivitet gjennom lek. Videre kurses aktivitetsledere til å skape fysisk aktivitet på barneskoler, i og utenom skoletida.

Esport-gruppa laget nytt gaming-rom på dugnad

Klubben har også satt i gang esport-gruppe som er svært populær. For å få bedre plass til denne aktiviteten har de renovert noen gamle garderober om til et nytt esport-rom. Her får ungdommene oppleve samholdet i lag og blir introdusert for lett fysisk aktivitet, lagspill og prestasjon.

Ungdommene har jobbet dugnad for å gjøre klart det nye rommet. De inkluderes også i ansvaret for avholde LAN og konkurranser, de får laglederansvar og er teknisk team på ungdomsklubben.

Møteplassen Klubben

Idrettslaget startet i 2018 opp Klubben, sammen med Svensedammen skole og FAU. De ville lage en møteplass for ungdommer, med aktiviteter og kurs hvor ungdommene kunne lære nye ferdigheter og lære av hverandre. De tre barneskolene i Konnerud, med elevråd og FAU, samarbeidet om økt aktivitet på Klubben, ved at 5.-7. klassingene fikk en egen kveld i uka. Der vil de bli kjent med hverandre før de skal begynne på samme ungdomsskole.

De har også forsøkt seg med et tilbud om matservering en gang i uka i klubbhuset – gratis for ungdommen før trening. Et tilbud hvor de samles over måltidet og etterpå drar ut på sine respektive treninger. “Dette ble en møteplass på tvers av generasjoner som ble meget positiv,” sier idrettslaget i sluttrapporten.

Tildelinger til Konnerud IL

2021: 38.000 kroner til gjennomføring av matkvelder.

2020: 40.420 kroner til oppussing av lokalet for å få mer plass til den populære esport-gruppa.

2019: 600.000 kroner til å kunne utvide Klubben til å bli en møteplass for flere.

2018: 200.000 kroner til fysisk aktivitet for barnehagebarn.

2018: 160.000 kroner til ungdomstilbudet Klubben, til bordtennisbord, spill, projektor og kursing.

2016: Sykkelgruppa fikk 300.000 kroner til pumptrack.

2015: Konnerud IL fikk 200.000 kroner til utstyr til allidrettsgrupper, til prosjektet “Av ungdom for ungdom”.

2015: Orienteringsgruppa fikk 100.000 kroner til nye orienteringskart.

2015: Skigruppa fikk 300.000 kroner til snøproduksjonsanlegg.

2014: Konnerud IL fikk 300.000 kroner til utstyr til aktivitetspark og åpen hall.

2012: Konnerud IL fikk 76.000 kroner til sandvolleyball- og sandhåndballbane. 

2011: Orienteringsgruppa fikk 50.000 kroner til nytt nærmiljøkart.

2008: Orienteringsgruppa fikk 50.000 kroner til orienteringskart.

Se også: Aktivitet i Drammenshallen

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?