Aktiviteter ved Rømsjøen

STIFTELSEN BUNES RECOVERY SENTER får 494250 kroner til hinderløype, sykkelbane, sandvolleyballbane, lavvo med bålplass

Senteret jobber med ungdom og gir de en meningsfull hverdag hvor arbeid og utfordrende aktiviteter gir mestringsfølelse og engasjement. Hittil har mye av aktivitetstilbudet vært knyttet til motorsport. Nå ønsker de å utvide tilbudet til også å omfatte øvrige aktiviteter. Også andre i nærmiljøet tar del i aktivitetstilbudet og bidrar til å bygge opp et postivit miljø. Stiftelsen eier et område på 200 mål i naturskjønne omgivelser på en halvøy i Rømsjøen. Her skal aktivitetstilbudet tilrettelegges med hinderløype, sandvolleyballbane, badebrygge, sykkelløype, lavvo og bålplass. Stedet skal også være åpent for folk i nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?