Aktivitetsanlegg i skolegården

Driftige foreldre har sørget for utvidet skolegård og en flott aktivitetspark for barna på Lakkegata skole i Oslo.

Nå er det skateanlegg, klatrevegger, leskur, lekeapparater og grønt gress på den tidligere asfalterte flaten. (Alle foto: Sverre Chr. Jarild).

I september 2019 var Lakkegata skoles nye og utvidede skolegård ferdig. Her har driftige foreldre jobbet over flere år gjennom «Støtteaksjonen for utvidelse av Lakkegata skole» for en flott aktivitetspark for barna. 

Skolegården var en av Oslos minste, og aksjonsgruppa fikk støtte til å gjøre området mer attraktivt for barn og unge også etter skoletid. De har samarbeidet med skolen og Dragen fritidsklubb om prosjektet. Elevene har vært involvert i planleggingsprosessen.

Arbeidet har resultert i en fantastisk skolegårdspark med plass til alle. Nå er det skateanlegg, klatrevegger, leskur, lekeapparater og grønt gress på den tidligere asfalterte flaten.

 

FAU på Lakkegata skole fikk 2 millioner kroner i 2018 til aktivitetsanlegget.

Tildelingen ble gitt under en tidligere søknadsordning kalt “Arenaer for tilhørighet”, som nå er avviklet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?