Aktivitetsanlegg på Kruttverket

Kruttverket i Nittedal fikk 600.000 kroner i 2017 til aktivitetsanlegg.

Representanter fra de ulike sameiene på de nyetablerte boligområdene på Kruttverket i Nittedal har gått sammen og etablert en beboerforening. De ønsker å lage et nærmiljøanlegg for å skape et aktivt oppvekstmiljø for barn og unge i området.

Boligområdet er tett bebygd, og det er tilbud til de minste barna med sandkasser og huskestativ på hvert delfelt. De eldre barna og ungdommene mangler imidlertid aktivitetsområder, og det er dette beboerforeningen tar tak i.

De vil etablere ballbinge, akebakke, terrengsykkelbane og sette ut benker og bord. Kommunen er positive til ideen, og området som skal benyttes ligger på et allerede avsatt friareal, i tilknytning til populære turområder.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?