Aktivitetsanlegg

Øvre Sund Gropa fikk 500.000 kroner i 2007 til et anlegg for aktivitet for barn og unge i Drammen.

Øvre Sund var opprinnelig sentrum i Drammen by. Her ligger mange kulturperler og verneverdige bygninger.

Det mangler aktivitetsplasser for barn og unge.

500.000 kroner gis til etablering av et anlegg for aktivitet for barn og unge på grøntområdet i Øvre Storgate 77.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?