Aktivitetsarena i Lundedalen

Foreldreutvalget ved Lunde barneskole får 344.000 kroner til utvikling av aktivitetsarena.

Lunde skole ligger i sentrum av Skien i tilknytning til Lundedalen. Her skal bygges en hinderløype, en taubane og en treningspaviliong. Arenanen skal kunne benyttes av skolen i skoletiden og av SFO og barn og unge i nærmiljøet i fritiden.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?