Aktivitetsdager

NORSK FRILUFTSLIV får 200000 kroner til aktivitetsdager og informasjonsarbeid knyttet til egenorganisert aktivitet

Fredrikstad er den første kommunen i landet som har opprettet et aktivitetsråd, med hensikt å fremme egenorganisert aktivitet. Et tilsvarende råd har den tradisjonelt organiserte idretten allerede hatt i alle landets kommuner i mange år, og målet er nå å finne en modell som også klarer å skape mer aktivitet innen lek, friluftsliv og andre fritidstilbud. Det nyoppstartede aktivitetsrådet får nå støtte til å gjennomføre en serie aktivitetsdager, samt å samle informasjon og formidle de ulike tiltakene som finnes for barn og ungdom i kommunen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?