Aktivitetsflater

NORGES BANDYFORBUND får 5000000 kroner til etablering av utendørs flersportsbaner

Gjennom lokale foreninger og støtte fra Sparebankstiftelsen DNB utplasserte Norges Bandyforbund i 2020 og 2021 femten flerbruksflater, tilgjengelige for alle i nærmiljøet. Anleggene kan brukes brukes til både innebandy, basket, fotball, mm. De kan også islegges i vinterhalvåret. Banene har skapt mye aktivitet og stor etterspørsel fra flere klubber. Vi støtter nå oppføring av 25 nye anlegg på Østlandet. Det vil spesielt prioriteres utplassering der idrettslag, skoler og løkkespill kan ha sambruk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?