Aktivitetsfremmende utstyr til skoler

Elevorganisasjonen får 2.000.000 kroner til aktivitetsfremmende utstyr .

Gjennom Elevorganisasjonen kan elevråd ved ungdoms- og videregående skoler søke om støtte til utstyr som elevene trenger for å skape aktivitet i skolegården, på musikkrommet, i gymsalen, på skolekjøkkenet eller andre steder i skolesammenheng. Søknadsmuligheten legges til det allerede eksisterende EO-fondet, og utvider muligheten for elevene til felles, sosiale aktiviteter på skolen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?