Aktivitetshus som samler hele bygda

Det var få fritidstilbud i Aremark. Derfor slo idrettsforeningen og kommunen seg sammen for å skape en møteplass for hele bygda.

Alle foto: Sverre Chr. Jarild

Hele lokalsamfunnet har samarbeidet om å bygge en god og trygg møteplass i Aremark. De ville etablere et aktivitetshus med flerbruksfunksjoner. Det skulle kunne brukes av alle aldre selv om ungdom skulle være hovedmålgruppe.

«Vi ønsker et uformelt samlingspunkt der alle kan føle tilhørighet, uansett om man er interessert i aktiviteter eller ikke, hvor det er mulig å treffes, drikke kaffe, spille bordtennis eller biljard, trene eller bare prate», skrev leder av Aremark Idrettsforening, Lars Martin Jæger, i søknaden om støtte til Sparebankstiftelsen DNB.

Aktivitetshuset er bygget inntil idrettshallen. De har fått klubbrom med kjøkken, gaming-rom, treningsrom og buldrerom. Lokalene brukes fra formiddag til kveld av unge og gamle. Klubbrommet brukes blant annet til ungdomsklubb. Området har fått et stort løft gjennom et mangfoldig aktivitetstilbud.

Startet med å kartlegge behovet

Lokalmiljøet i Aremark startet aktivitetshus-arbeidet med å finne ut hva slags lokaler målgruppa og nærmiljøet trengte. De jobbet godt med å kartlegge behovene i forkant og med å forankre prosjektet.

Ungdommene var med i prosjektet fra starten. De ville ha nær kontakt med idrettshallen, slik at det er enkelt å gå inn dit å drive med for eksempel boblefotball og andre aktiviteter. De var også opptatt av å ha et sted hvor de kunne lage mat og spise sammen. Gaming sto også på ønskelista.

Hva er oppskriften for å lykkes med å skape en vellykket møteplass for lokalmiljøet?

– Godt samarbeid med alle som bor her. Vi må ha med folk i nærmiljøet som vil bidra. Og vi må ha med ungdommene så de får eierskap, og får det de ønsker seg. Når vi drar lasset sammen, da får vi det til, sier lederen for idrettsforeningen.

Trenger lokalmiljøet ditt en møteplass for barn og unge?

Tildeling

AREMARK IDRETTSFORENING fikk 2 millioner kroner i 2022 til aktivitetshuset.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?