Aktivitetshuset på Tøyen

Områdeløft Tøyen, Bydel Gamle Oslo, får 250.000 kroner til nytt kjøkken og kjøkkenutstyr.

Gavemottaker jobber i samarbeid med organisasjoner i nærmiljøet mot et felles mål om å gi beboerne på Tøyen mulighet til å bygge et sterkt, sunt og mangfoldig Tøyen hvor alle trives.

Med denne oppgraderingen blir den gamle kantina i Aktivitetshuset et nytt felleskjøkken for barn, unge og voksne. Aktivitetshuset huser ungdomsklubb, Frisklivssentral, Utekontakten, Frivilligsentral og mange frivillige lag og foreninger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?