Aktivitetsløype Åsen skole

FAU Åsen skole får 215.000 kroner til klatrenett til aktivitetsløype.

Foreldrearbeidsutvalget er opptatt av å ha gode lekeområder for barna og ser nytten av allsidig fysisk utfoldelse gjennom samspill, lek og kreativitet. De tenker at fysisk aktivitet er like viktig i skoletiden som i fritiden. Nå vil de bygge en aktivitetsløype på skoleområdet. Denne skal kunne brukes både i skoletiden, men også i fritiden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?