Aktivitetsløype på skolen

FORENINGEN FAU-CICIGNON får 300000 kroner til utstyr og faste installasjoner

En prosjektgruppe ved Cicignon skole vil sammen med skolen og skolehelsetjenesten gjøre skolens uteområde til et attraktivt og stimulerende sted, som også er et naturlig samlingssted for nærmiljøet etter skoletid. Prosjektet har fokus på aktivitet, trivsel og læring og de ser på faktorer som påvirker helsen vår, som mat, mestring, tilhørighet og fellesskap. Et tiltak for dette er å installere en aktivitetsløype i skolegården som utfordrer motorikken og oppfordrer til lek og aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?