Aktivitetsløype ved Enger Skole

FAU Enger Skole får 100.000 kroner til aktivitetsløype.

Et lite stykke fra skolen er det bygd en gapahuk som blir flittig brukt både i og utenom skoletid. For å utvide aktivitetstilbudet knyttet til gapahuken ønsker de å lage en “tarzanløype” i området. Elever ved tømrerlinjen på Rosthaug videregående skole skal bygge installasjonene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?