Aktivitetsområde Gjellerås skole

FAU GJELLERÅS SKOLE får 300000 kroner til utstyr og lekeapparater til aktivitetsområde på Gjellerås skole

FAU Gjellerås skole vil i samråd med elevrådet bygge et aktivitetsområdet i skolegården. Ønsket er et område som kan benyttes både i skoletiden og på fritiden, et sted som er lett tilgjengelig for mange, der både barn og voksne opplever det som en trygg arena. Etableringen av området skjer i et spleiselag med kommunen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?