Aktivitetsområde i vellet

SØNDRE ÅRUM VELFORENING får 100000 kroner til lekeapparater

Velforeningen ønsker at lekeplassen skal være et naturlig samlingspunkt for alle som bor i Søndre Årum. Det har vært et generasjonsskifte den siste tiden og flere barnefamilier har flyttet til området. Lekeplassen skal tilrettelegges med ulike og varierte apparater, som oppfordrer til fysisk aktivitet for både barn og voksne. Plassen er også et attraktivt turmål for hele Årum.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?