Aktivitetsområde – Tjølling

Tjølling Nærmiljøutvalg/Tjølling IF får 275.000 kroner til å etablere et aktivitetsområde.

Nærmiljøutvalget samler de fleste organisasjonene i Tjølling og sammen med idrettsforeningen ønsker de at alle skoleklasser skal gjennomføre en times fysisk aktivitet hver dag.

Derfor vil de lage en tursti med treningsapparater, til bruk både for skoler, barnehager og andre som bor i området. Løypene etableres i skogsterreng og skal merkes med skilt. Det settes også opp lavvoer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?