Aktivitetsområde ved Farstadvannet

Opdøl og Farstad Velforening får 45.000 kroner til bygging av et aktivitetsområde ved Farstadvannet.

Stein Åge Martinsen for Opdøl og Farstad Velforening – har fått kr 45.000 i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til bygging av aktivitetsområdet ved Farstadvannet for barn og voksne.

Plassen vil ligge 400 meter fra Opdøl barneskole og er også lett tilgjengelig for bevegelseshemmede.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?