Aktivitetsområde

Jørstadmoen skole får 457.000 kroner til aktivitetsområde med apparater og fallunderlag.

Barneskolen har i dag 214 elever, men fra høsten 2018 slås skolen sammen med Buvollen, og elevtallet øker til 258 elever. Skolen ligger inntil idrettsanlegget Jorekstad, og mange bruker området både til organisert og egenorganisert aktivitet på fritiden. Skolen har et lite område som i dag kun er en rufsete eng. Dette ønsker de å bruke til et nytt nærmiljøanlegg med mål om å stimulere til samhandling og fysisk aktivitet. Her vil de tilrettelegge for grunnleggende bevegelser som å henge, slenge, krype, krappe, balansere og klatre. Et nærmiljøanlegg som dette finnes ikke i området og vil derfor kunne bli et flott aktivitetssupplement som vil stå til fri disposisjon for elever, aktivitetsgrupper og idretten syv dager i uka.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?