Aktivitetsområdet ravineplatået

Aktivitetsområdet ravineplatået får 100.000 kroner til leke- og treningsapparater.

Gruppa består av representanter fra frivillige organisasjoner, lærere ved Nannestad videregående skole og Nannestad ungdomsskole. Ved den videregående skolen er det laget en turvei som grenser til et ravineområde. Veien ligger lett tilgjengelig og skoler og frivillige organisasjoner har gått sammen om et dugnadsprosjekt for å bygge leke- og treningsapparater i tilknytning til veien.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?