Aktivitetspark

FREDRIKSTAD KOMMUNE får 220214 kroner til aktivitetspark på Lahelle

Støtten går til delfinansiering av grunnarbeid, oppføring av treningsapparater, fotballmål og grill. Parallelt med dette fullfinansierer kommunen en lekeplass ved siden av, og bistår med søking av spillemidler og noe kapital også til dette delprosjektet. Den lokale venneforeningen for området er initiativtager til prosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?