Aktivitetspark for barn på Skotfoss

SKOTFOSS OPPVEKSTSENTER FORELDRERÅD ARBEIDSUTVALG får 400000 kroner til installasjoner i aktivitetspark

FAU ønsker å tilby barn og ungdom en møteplass for fysisk utfoldelse, lek og sosialt samvær, et knutepunkt for læring, utvikling og oppvekst i nærmiljøet til Skotfoss oppvekstsenter. Her er skole, SFO og barnehage under samme tak, og favner sosialt samspill og læring for barn fra 1-13 år. Det er fokus på trivsel, mestring, relasjoner og vennskap mellom barn og voksne.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?