Aktivitetspark i Gamlebyen i Oslo

Takket være ildsjeler har barn og unge i Gamlebyen fått en leke- og skatepark ved Dyvekes bro de kan være stolte av.

Byen i skyen. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Gamlebyen Sport og Fritid (GSF) er en ideell organisasjon drevet av barn og voksne i Gamlebyen i Oslo. Dugnadsgjengen gjorde for ni år siden om en søppeldump til skatebowl.

Ettersom årene har gått, har GSF videreutviklet området til et urbant aktivitetsområde og en attraktiv møteplass for alle. Fra Sparebankstiftelsen DNB har de siden 2007 fått til sammen 25 millioner kroner til arbeidet. Den siste tildelingen fikk de i desember 2019 for å sluttføre prosjektet ved å knytte sammen aktivitetsparken og skatebowlen som ligger på hver sin side av veien.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?