Aktivitetspark i Vikene Vel

VIKENE VEL får 150000 kroner til utstyr og installasjoner til lekeplass

Vikene Vel er en frivillig organisasjon for fastboende og hyttebeboere i Onsøy i Fredrikstad kommune. I det lokale grendehuset er det mye aktivitet og dugnad, og i et spleiselag med kommunen skal de opprette en utendørs leke- og aktivitetsplass i forbindelse med grendehuset. De får støtte til lekeapparater.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?