Aktivitetspark på det nye uteområdet til Lakkegata skole

FAU Lakkegata skole får 600.000 kroner til bidrag til aktivitetspark.

Foreldregruppa er svært aktiv og har gjennomført en rekke prosjekter for skolen og nærmiljøet de siste årene. De har over lengre tid jobbet for å få utvidet skolegården. For å gjøre området mer attraktivt for barn og unge, også etter skoletid, skal det etableres et aktivitetsområde for skateboard, inline, sparkesykkel, BMX, parkour på det nye uteområdet til skolen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?