Aktivitetspark ved Ekholt skole

Ekholt er en 1-10-skole ved Moss der elevrådet og FAU vil etablere en aktivitetspark til bruk både i og utenom skoletiden. Til dette får de 250.000 kroner.

Aktivitesparken vil omfatte en kombinert skøytebane om vinteren og sandvolleyball bane om sommeren. I tillegg vil det bli videreutviklet og opparbeidet en kunstig bakke for aking på vinterstid og aktiviteter som sykling, rollerblades og skating på sommerstid.

Parken er planlagt anlagt ved siden av Ekholt Skole i Ekholtveien og kunstgressbanen til Ekholt Ballklubb. Området er opplyst av flomlyset ved kunstgressbanen om kvelden og det er et område som har idrett og voksenoppsyn store deler av ettermiddag og kveld.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?