Aktivitetspark ved Gystadmarka skole

FAU GYSTADMARKA SKOLE fikk 300.000 kroner i 2018 til klatrepark og hinderbane.

Skolen er lokalisert sentralt på Jessheim og har rundt 400 elever. FAU ved skolen er tett involvert og engasjert i å skape et best mulig utemiljø på og ved skolen, og har tidligere bygd en gapahuk som aktivt brukes både av skolen og nærmiljøet.

Nå ønsker de å få etablert en klatre- og hinderløype, som vil bidra til nye og morsomme aktivitetsmuligheter i lokalmiljøet i og utenfor skoletid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?