Aktivitetspark ved Selbak stadion

Selbak Turn og Idrettsforening får 325.000 kroner til utendørs treningsapparater.

Foreningen er stiftet i 1919 og drifter eget anlegg med klubbhus, gress og kunstgressbane. De jobber aktivt med å utvikle idrettsanlegget og tilbudet slik at Selbak Stadion skal være et trygt sted som legger til rette for variert trening for hele Selbak-samfunnet og ikke bare for sine aktive medlemmer. En utendørs aktivitetspark blir en god møteplass for både organisert aktivitet i regi av foreningen og skolene i nærmiljøet, i tillegg til egenorganisert aktivitet i fritiden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?