Aktivitetspatruljen i Sarpsborg

KALNES IDRETTSLAG fikk 3 000 000 kroner til utvikling av “aktivitetpatrulje” for Sarpsborg-området i 2024

Kalnes Idrettslag, i samarbeid med en rekke lokale idrettsorganisasjoner, vil utvikle “Aktivitetspatruljen”, et prosjekt som har som mål å benytte idrettselever til å skape idretts- og aktivitetsglede i sitt nærmiljø. Prosjektet vil jobbe for å forbedre folkehelsen, redusere frafall fra idretten og legge til rette for inkluderende fysisk aktivitet uavhengig av økonomi og idrettslige ambisjoner. Kalnes Idrettslag er elevenes idrettslag ved Kalnes VGS, og har fått tildelt 3 000 000 kroner til utvikling av “Aktivitetspatruljen” for Sarpsborg-området.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?