Aktivitetsrom hos Stiftelsen Hvite Busser

Stiftelsen Hvite Busser får 250.000 kroner til utstyr til aktivitetsrom.

Stiftelsen ble etablert i 1992 og er en ideell virksomhet. I tillegg til å ta med seg elever på klasseturer til konsentrasjonsleire og krigsminnemerker driver de et formidlingssenter i Porsgrunn. Her ønsker de å etablere et aktivitetsrom. Dette skal være et tilbud til både grunnskole og videregåënde skole.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?