Aktivitetsrom til Åsgårdsstrand Idrettsforening

300.000 kroner bevilges nytt aktivitetsrom i klubbhuset til Åsgårdsstrand Idrettsforening.

Åsgårdsstrand Idrettsforening er den største frivillige foreningen i tettstedet Åsgårdstrand. Den har 470 medlemmer, hvorav 330 er under 19 år. Hovedaktivitetene er fotball og turn.

Nye lokaler skal gi tilbud om tilrettelagte aktivitetstilbud for ungdom i Åsgårdsstrand. Prosjektet vil gi sårt trengte lokaler til ungdom 13-19 år som i dag ikke har noe all-aktivitetshus. Sparebankstiftelsen har bevilget kr 300.000 til dette prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?