Aktivitetstilbud til ungdom – Mjøsa

22.000 gis Museet Mjøssamlingene til aktivitetetstilbud for ungdom.

Museet Mjøssamlingene er en liten men aktiv institusjon som arbeider for å ta vare på og videreformidle historien om skipstrafikken på Mjøsa.

I samarbeid med kulturskolen Kapp, ungdomsklubben og nærmiljøet ønsket de å bruke MB START som et aktivitetetstilbud for ungdom. Aktivitetene vil blant anent bestå av restaurering, kultuminnevern, sjøsikkerhet og sosiale aktiviteter.

Til dette prosjektet bidrar Sparebankstiftelsen med kr 22.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?