Aktivitetsutstyr til Oslo Krisesenter

Oslo Krisesenter får 94.598 kroner til aktivitets-, fritids- og sportsutstyr.

Senteret er et av landets største krisesenter, og er et lavterskel, døgnbemannet akuttilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Nå ønsker de å gi kvinner, barn og unge flere muligheter til å få et avbrekk fra trange boforhold på senteret, og å bidra til at de får tankene over på noe annet. I den forbindelse ønsker de å kjøpe inn fritids- og aktivitetsutstyr som barn og unge kan ha nytte av. Dette kan benyttes både på krisesenterets uteområder og på hyttene som krisesenteret disponerer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?