Aktivitetsutstyr

FAU Ullevål skole får 88.000 kroner til aktivitetsutstyr.

Prosjektet “Løft for AKS ved Ullevål skole” er basert på et tett samarbeid mellom FAU og Aktivitetsskolen. Hovedmålet er å gi barna som går på AKS bedre vilkår for fysisk aktivitet gjennom lek og idrett, samt å øke attraktiviteten i forhold til dyre fritidsaktiviteter. Dette kommer til å øke integrering på skolen, som i dag har noen utfordringer med stor sosial ulikhet blant foresatte. Pengegaven skal brukes til innkjøp av utstyr til idrett, kokkekurs og kunstneriske aktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?