Aktivt sinn – aktiv kropp

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 15.000.000 til utvikling og gjennomføring av prosjektet “Aktivt sinn – aktiv kropp” i Oppland. Målet er å få til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, gjennom å gjøre fysisk aktivitet til en naturlig del av skoledagen.

På Søndre Land Ungdomsskole har de aktiviteter i 30 minutter hver dag. Vanlige gymnastikktimer kommer i tillegg. (Foto: Sverre Chr. Jarild).

Prosjektet går over 3 år, til og med ungdoms-OL i 2016. Ved å iverksette tiltakene i skolen, vil en kunne nå alle ungdommer, ikke bare de som er aktive fra før.

En halvtimes fysisk aktivitet hver dag gir mer energi til skoledagen

På Søndre Land Ungdomsskole ved Randsfjorden i Oppland har elevene en halv times fysisk aktivitet ute, hver dag, hele året gjennom. Skolen har blitt et forbilde for prosjektet «Aktivt sinn – Aktiv kropp», som Sparebankstiftelsen DNB har initiert og støttet med 15 millioner kroner.

Det er Stian Hauge i Oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland som har prosjektlederansvaret, og som behandler søknadene fra skolene i fylket.

– Vi støtter prosjekter hvor skolene kommer med en plan som gjør fysisk aktivitet til en naturlig del av skolehverdagen. Vi vil ikke at det bare skal være en mulighet for å søke om penger til utstyr. Vi vil at det skal bli en varig endring i kulturen på skolen, sier han.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?