Akvaponi – læringsarena innen urbant landbruk

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING får 1000000 kroner til akvaponi, kamera, utstyr og læringsmateriell

Sammen med Natur videregående skole skal NIVA etablere et akvaponi. Dette er del av et forskningsprosjekt om bærekraftig produksjon av fisk og planter ved bruk av akvaponi-teknologi og overvann, og skal også være en læringsarena innen oppdretts- og dyrkingssystemer og urban matproduksjon. Arenaen skal brukes av skolen i undervisningen, og skal også være tilgjengelig for demonstrering og læring for andre med interesse for temaet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?