Akvaponi som læringsarena

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING fikk 1 750 000 kroner til utvikling av akvaponianlegg, teknisk utstyr, undervisnings- og formidlingsoppegg i 2024

Prosjekt AKVABY er et samarbeidsprosjekt mellom NIVA, Natur videregående skole og Kuben videregående skole, og som tar utgangspunkt i et akvaponianlegg ved Natur videregående skole. I prosjektet skal anlegget videreutvikles, det skal testes ut nye og flere løsninger blant annet innen digitalisering og det skal utvikles undervisnings- og formidlingsopplegg. Akvaponiet er en felles forskningsbasert læringsarena med fokus på bærekraft, sirkularitet og urban matproduksjon.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?