Alanna Zulkifli

Alanna Zulkifli får 400000 kroner til innkjøp og montering av lekeplass.

Hun representerer nærmiljøet rundt Tinkern (Framneshaven) i bydel Frogner på Skillebekk. Parken brukes som møtested for mennesker i alle aldre, og er flittig brukt. Lekeplassen har sett sine beste dager, og det er behov for å bytte ut lekeapparatene. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til oppgradering.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?