Allemannsåsens venner

Allemannsåsens venner får 100.000 kroner til gapahuk, natursti og badeplass. Navnet Allemannsåsen kommer av at mange grunneiere har en skogteig som går fra bygda opp på åsen.

Fra åsen ser man utover kulturlandskapet i nedre deler av Sigdal. Her er det tilrettelagt med turstier som er flittig benyttet av folk i bygda. For å gjøre området enda mer tilrettelagt for friluftsliv og opplevelser ønsker de nå å bygge en gapahuk, en enkel “tarzanløype”, natursti og å opparbeide en badeplass. Anlegget vil kunne benyttes både sommer og vinter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?