Allidrett på Haugerud

Haugerud Idrettsforening får 120.000 kroner til instruktørhonorarer og innkjøp av aktivitetsutstyr for ett års pilotprosjekt med allidrett og uteaktivitet for barn i alderen 7-10 år.

Med sine 800 medlemmer pluss frivillige er foreningen en viktig faktor i sitt nærmiljø. Foreningen bidrar til inkludering ved å tilby en stor bredde i aktiviteter. Deres mål er å skape et trygt og godt oppvekstmiljø på Trosterud og Haugerud i Oslo ved å gi barn, unge og eldre et fast tilholdssted.

Foreningen engasjerer mange gjennom tradisjonelle aktiviteter, særlig fotball og badminton. Samtidig ønsker de å tilby mer åpne og uforpliktende idrettsaktiviteter som ikke er konkurranseorientert.

De har gode erfaringer med et åpent trimtilbud for barn på mandager og nå skal de bygge videre på dette og tilby allidrett. Aktivitetene skal være varierte på tvers av idrettsgrener, med vekt på fysisk aktivitet, lek og glede mer enn trening og konkurranse.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?