Alt kan fikses

Norges Husflidslag har fått støtte til prosjektet «Alt kan fikses!». De vil ta tak i forbruket av klær og tekstiler, organisere fikselaug og samarbeide med aktører som Naturvernforbundet.

Foto: Kathrine Gregersen

Norges Husflidslag skaper møteplasser der frivillige kan dele av sin kunnskap, for at unge skal lære å reparere egne klær.

I prosjektet “Alt kan fikses” får frivillige i husflidslagene dele av sin kunnskap, og unge får lære å reparere egne klær.

Lokale husflidslag over hele landet arrangerer fikselaug, klesbyttedager, undervisning og kursing. Til dette får de utstyr, informasjonsmateriell og opplæring.

Se også nettsiden til Norges Husflidslag

Tildelinger

2021: 1.049.000 kroner til prosjektet “Alt kan fikses”, til kursing og formidling av reparasjonsteknikker, samt breddegave til lokallag for fiksearrangement.

2022: 3.318.000 kroner til å videreføre prosjektet “Alt kan fikses”

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?